Meteen naar de inhoud

Geloven in deze tijd

Wie je ook bent, graag willen we je helpen om ook in deze tijd te geloven in Jezus Christus. Of je nu al heel bekend bent met het christelijk geloof of nog niet: bij de Fonteingemeente in Krimpen aan den IJssel ben je van harte welkom. We bieden je een plek waar je je thuis kunt voelen en waar je God, jezelf en anderen beter leert kennen. Op een manier die past bij het leven van nu. Op zondag in de kerk, maar ook door de week bij allerlei activiteiten.

Onze missie:

Wij zijn een geloofsgemeenschap die – gebouwd op het fundament Jezus Christus en levend door de vervulling van de Heilige Geest – het goede nieuws van de liefde van God de vader in woord en daad verkondigt en zo de wereld dient en houvast biedt.

Geloofsgemeenschap

Hoe verschillend we soms ook zijn: we horen bij elkaar – we zijn één in Christus. Daarbij is iedereen nodig en daarbij hebben we elkaar nodig.

Gebouwd op het fundament Jezus Christus

Jezus Christus is de basis van ons geloof. Wat wij te bieden hebben komt niet uit onszelf voort, maar is gebaseerd op (ons geloof in) Jezus Christus.

Levend door de vervulling van de Heilige Geest

De Heilige Geest is uitgestort tijdens het Pinksterfeest. Door de Heilige Geest leren we Jezus kennen. Het is ons verlangen om de gaven van Gods Geest in ons eigen leven te ontdekken en om te groeien in onze relatie met Jezus.

Het goede nieuws van de liefde van de Vader

God de Vader had de wereld zó lief dat hij zijn Zoon Jezus gegeven heeft. Dit is pas goed nieuws.

In woord en daad

We houden het goede nieuws niet voor ons zelf. In woord en daad delen we dit goede nieuws graag uit.

De wereld dient en houvast biedt

In de navolging van Jezus hebben we een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor armen en kwetsbaren. Dichtbij en ver weg.

Wat is de kerk jou waard?

Graag gaan we nog lang door met het doorgeven van het goede nieuws. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de zondagse diensten, de activiteiten door de week, de salarissen van de predikanten en het onderhouden van de gebouwen.

Daarom doen we ieder jaar de Actie Kerkbalans. Door hieraan mee te doen steunt u wijkgemeente de Fontein!

Uiteraard is het ook mogelijk om een gift over te maken. De kerk heeft een ANBI-status.
Dat betekent dat uw gift ook voor de Belastingdienst als gift telt. 

Sectie-indeling

Wijkgemeente de Fontein is verdeeld in 8 secties. Kijk hier voor de plattegrond.

NBV21

In de diensten lezen we meestal uit de Nieuwe Bijbelvertaling ’21 van het Nederlands Bijbelgenootschap.